Hogyan működik a Mesezene terápiában?

A Mesezene módszer logopédus, fejlesztőpedagógus vagy gyógypedagógus (elsősorban tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus vagy pszichopedagógus) kezében terápiában is alkalmazható. A segítő szakember az emocionális képességek mellett a metanyelvi képességeket a szükséges arányban vegyítve fejlesztheti. Terápiás tevékenység során a Mesezene izgalmas fantáziavilágába könnyedén integrálhatók olyan részképességfejlesztő feladatok, amelyek egy-egy gyermek egyéni szükségleteit is kielégítik.

Milyen esetekben alkalmazható a Mesezene terápiában?

Nyelvi késés vagy a diszlexia-veszélyeztetettség jeleit mutató gyermekeknél a fonológiai rendszer megszilárdítása, a magán- és mássalhangzók rendszerének kialakítása, a print tudatosság fejlesztésének, illetve az alapvető olvasási képességek előhangolásának érdekében. Speciális adaptációban a pöszeség terápiájába is beemelhető.

Milyen formában alkalmazható? 

  • egyéni vagy kiscsoportos formában önálló terápiaként

  • egyéni vagy kiscsoportos formában az óvodapedagógus által alkalmazott Mesezene tréningprogram kiegészítéseként

  • nagyobb csoprtban végzett diszlexia prevencióként

Kiknél alkalmazható az iskolai modul?

Elsős gyermekeknél tanórai felhasználásban osztálytanító vezetésével.

Terapeutaként hogyan készülhetek fel a módszer alkalmazására?

15 órás felkészítő tanfolyam, illetve 30 órás, akkreditált pedagógus továbbképzés keretén belül. Ezekről bővebben a TANFOLYAMOK menüpont alatt olvashatsz.

Terápiás felhasználás

egyéni vagy kiscsoportos megsegítéshez