A Mesezene módszerről

A digitális kor gyermekeit körülvevő multimedáliás kommunikációs- és játékkultúra színes kontrasztként teszik zárójelbe a gyakorta szürke pedagógiai környezetet. A ma óvodájának és iskolájának pedagógusai azonban nem állhatnak a jelenség előtt fegyvertelenül. Olyan motivációs, élménypedagógiai technikákra van szükség, melyek képesek felvenni a verseny a technikai eszközök impulzusdömpingjével. Úgy hisszük, hogy a Mesezene módszer ilyen lehetőség. Célja, hogy a gyermek és a betű/hang közé emocionális hidat feszítsen meséből, zenéből/zörejből, melyen járva az olvasás elsajátításának időszaka kalanddá válik.

A Mesezene módszer a jelenkor multimediális változásaira jelenléttel, kollektív élménnyel, mesék összefüggő láncával, szabad zenéléssel reagál. A betűmesék történeteinek folyama mitologikus rendszerként "oltalmazza" az olvasástanulást. Olyan mesevilágba hívja a gyerekeket, melyben a emberi tulajdonságokkal rendelkező, szerezhető karakterek jelenítik meg a betűket: az "í" betűt mindig nevető Lila Lufi, a "n" betűt Nénó Zénó, a tájékozódásban nem jeleskedő, ám annál altruistább mentőautó, a "b" betűt a varázslatos szépségű Bubo Réka hozza el a gyerekek számára.

 

Az olvasás alapvető információszerzési kultúrtechnika, még az audiovizuális bázisú digitális világ sem alkalmazható sikerrel nélküle. Módszeralkotói teamünk missziója, hogy az írásbeliséggel találkozó gyermek egy életre szóló jó élménnyel gazdagodhasson, s ezáltal hozzáférhető legyen számára a világ megannyi szépsége. Még a tipikusan fejlődő gyerekek esetében is fontos, hogy a betű-hang kapcsolat, illetve a szótagolvasási képesség megfelelő bázison nyugodjék, s alkalmazása készségszintű lehessen. Különösen fontos a képességfejlesztés azoknál a gyermekeknél, akiknél valamilyen nyelvi nehézség tételezhető fel, amely a későbbiekben, az általános iskolába érve olvasási nehézségbe torkollik.

 

A Mesezene módszer igyekszik zökkenőmentessé tenni a gyermek találkozását az írásbeliséggel. Az óvodai modul előhangolja az olvasáshoz szükséges metanyelvi képességeket, míg az iskolai modul motivációs bázisú betűtanítást tesz lehetővé. 

narancs.png
zöld.png
lila.png
sárga.png
szürke.png