Hogyan működik a Mesezene iskolai modulja?

A modul célja, hogy az általános iskolába érve a gyerekek életkori sajátosságuknak megfelelően játékos körülmények között, mesefolyamban élve, mozgásos-zenés játékokkal sajátíthassák el az olvasást. Az önkéntelen, flow élményben megszerzett tudás épül be ugyanis leginkább az ember tudásrendszerébe. A Mesezene iskolai modulja során érzelmileg érintetté tesszük gyermekeinket saját írásbeliségük kialakításában. A betűket szerethető, emberi tulajdonságokkal rendelkező mesehősök kínálják nekik, akik az első osztály folyamán társaikká válnak. Történeteik pedig élő organizmusként teszik izgalmas kalanddá az olvasás elsajátításának folyamatát. 

Milyen formában használható az iskolai modul?

A Mesezene iskolai modulja olvasókönyvre épül. Valamennyi választható tankönyvvel parallel futhat, mindegyikre rendelkezünk adaptációs lehetőséggel. Preferáljuk a Meixner Ildikó által kidolgozott Játékházat, mivel szakmai szempontok szerint a legalaposabb munkának minősül mind a mai napig.

Milyen hatásai vannak a módszernek? 

A betűmesehősökkel való szoros, izgalmas együttlétben, mely jótékony hatással van az olvasás megtanulására, járulékos eredményként fejlődik beszédkészségük, kreativitásuk. Megfigyeléseink szerint a Mesezene alkalmazása során az osztályban saját mitológia alakul ki, mely empátiát kelt, ami értelemszerűen pozitívan hat a közösségépítésre. A mesék továbbélése során létrehozott speciális zenei produktumok, a zajokkal-zörejekkel való játék során megszülető zörejkórusok pedig a szorongásoldásban segíthetik a pedagógust.

Kiknél alkalmazható az iskolai modul?

Elsős gyermekeknél tanórai felhasználásban osztálytanító vezetésével.

Tanítóként hogyan készülhetek fel a módszer alkalmazására?

15 órás felkészítő tanfolyam, illetve 30 órás, akkreditált pedagógus továbbképzés keretén belül. Ezekről bővebben a TANFOLYAMOK menüpont alatt olvashatsz.

Iskolai felhasználás

a betűtanulás megsegítésére